Privacystatement

 

 

In het kader van de wet AVG (in Europa GDPR genaamd) moeten bedrijven vanaf 25 mei 2018 voldoen aan een aantal normen op het gebied van gegevensbewaring en –bescherming. Ook moeten bedrijven aangeven hoe ze met persoonsgevoelige informatie omgaan.

In dit document geven wij aan hoe we hiermee om gaan. Eventuele onnauwkeurigheden in deze tekst kunnen geen grond zijn voor enige juridische actie.

Robert Zwart is een handelsnaam van BeeldKracht, gevestigd aan Vossenkamp 38, 3972 VJ, Driebergen-Rijsenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Robert Zwart, Vossenkamp 38, 3972 VJ, Driebergen-Rijsenburg, tel. +31624863112. Robert Zwart is zelf de Functionaris Gegevensbescherming. Hij is te bereiken via info ed robertzwart puntje nl.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

– Jouw emails;

– Jouw bankgegevens;

– Sociale media accounts en pagina’s kunnen opgeslagen worden.

– Ingevulde quitclaims

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het eerder genoemde emailadres, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, indien jij daar toestemming voor hebt gegeven

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten af te kunnen leveren

– Als ik hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die ik nodig heb voor belastingaangifte.

De grondslagen waarop ik jouw gegevens op sla zijn die van ‘uitvoering van een overeenkomst’ en van ‘Gerechtvaardigd Belang’. Jouw gegevens worden opgeslagen voor twee doelstellingen: het uitvoeren van jouw opdrachten, en het laten zien van mijn werk.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

Wij gebruiken de volgende computerprogramma’s of -systemen waarin persoonsgegevens zijn opgenomen:

systeem

waarom gebruikt

belang

Mailchimp

Voor het verzenden van nieuwsbrieven

Marketing en informatieverstrekking

https://mailchimp.com/h elp/about-the-general-d ata-protection-regulatio n/

Informer

Voor financiële administratie

Betrouwbare administratie

https://www.informer.nl/ privacyverklaring/

G-Suite

Voor alle office faciliteiten, zoals Docs, Spreadsheets, Mail, Drive, Formulieren, Calendar

Efficiënte en veilige cloudomgeving voor office-activiteiten en opslag

https://cloud.google.co m/security/gdpr/

SuperSaas

Boekingssysteem op de website

Efficient en eenvoudige boekingsmogelijkheid voor klanten

https://www.supersaas. nl/info/privacy_nl

Tidio

Videochatmogelijkheid op de website

Eenvoudige communicatie tussen mij en de klant

https://www.tidiochat.co m/en/knowledge/gdpr-c ompliance

Portretrecht

Het belangrijkste doel van ons bedrijf is het maken van video’s, foto’s en websites van/voor mensen in opdracht, in onze studio of op een andere locatie. Mensen staan dan herkenbaar op de foto. Op het moment dat er gefotografeerd wordt in opdracht van jou en wij foto’s willen gebruiken waar jij herkenbaar op staat, dan zorgen wij voor een schriftelijke bevestiging dat jij hiermee akkoord gaat. Als er een evenement wordt gefotografeerd, dan adviseren wij de opdrachtgevers van het evenement om in hun arbeidscontracten en reglementen voor evenementen op te nemen dat het de opdrachtgever vrij staat om mensen te laten fotograferen en de beelden commercieel te gebruiken. Wij werken dan als onderdeel van het evenement en het privacy-reglement van het evenement is dan van toepassing. Bij het bouwen van websites maken wij gebruik van het beeldmateriaal en informatie dat door de opdrachtgever wordt aangeleverd. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en daarmee privacy ligt dan bij de opdrachtgever.

Opslag, bescherming en duur

Jouw gegevens kunnen worden opgeslagen in onze financiële administratie; in ons email programma, onze agenda en in onze nieuwsbrief programma. Deze programma’s zijn beschermd met een gebruikersnaam/wachtwoord en ons netwerk wordt beschermd door een firewall.

Smartphone en tablet synchroniseren alle gegevens. Beide zijn beschermd met een code.

Onze website slaat de gegevens op die je achterlaat op mijn contactformulier. Onze website is beveiligd tegen inbreuk en hacking. De foto’s worden opgeslagen op opslagmedia in onze studio en daar beveiligd bewaard. Tevens wordt er een back-up gemaakt op Google Drive en een server op een fysiek andere locatie.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Beeldmateriaal trachten wij onbeperkt te bewaren op een beveiligde server, aangezien er opdrachtgevers zijn die in geval van nood terug willen vallen op dit archief.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekken wij  geen persoonsgegevens van jou aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op onze website wordt gebruik gemaakt van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ik gebruik cookies uitsluitend met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website ben je al geïnformeerd over deze cookies en hebben wij je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar het eerder genoemde emailadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link:

Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van niet legitiem gebruik dan kun je contact opnemen via het eerder genoemde emailadres.