20090912-222431-dwergpop.jpg

New Year’s Eve comes closer again. A great evening with ambience, friendliness and good food. The most interesting part of the evening is of course when you can go out for photographing the fireworks. Have you ever tried? Did you succeed? After applying the following tips you should do the trick.

Shutter
As photographers we are most interested in the nice colourfull fireworks. We are going to expose in a dark environment so it doesn’t matter whether we expose 5 or 30 seconds. The fireworks come with the same amount of light on the sensor. With a longer exposure the chance increases that you get more more fire with colours to capture. So try a shutterspeed of 30 seconds, or longer by using the bulb mode. In this mode the shutter remains open as long as you keep the button pressed. Of course you put your camera on a tripod to avoid camera-shake. Use a cable or the self-timer with 2 seconds before the exposure begins.

Do you use extremely long exposure times? Then you can intermittently put a piece of black paper for the lens to prevent unwanted light. By large shutterspeeds the shutter remains open and light streams in like water from a tap.

ISO
The ISO values we hold as low as possible, around 100. This gives you less noise in your image.

Aperture
The aperture (lens opening) may reasonably be squeezed from F8 to F16. The higher the value the more depth of field in your image. Lenses are at their best around the F8 or F11.

Focusing
Focusing in the dark is difficult. Therefore it’s better to focus manually or focus on a little object that is illuminated at the distance where you want to shoot the fireworks. Then switch to manual focus to avoid your camera is going to search endlessly for a focus point.

Focal Distance
What focal length do you choose? Zooming into 150 or 200 mm can make very close shots. I prefer a shorter focal length (24 to 50 mm) and make my crops later in photoshop.

Framing
In the dark it is difficult to aim your camera properly. You see too less because it’s too dark. Inpect the environment early in the evening when there’s still enough light to anticipate what you’re going to photograph.

Many photos
Take lots of photos! You can throw away the most of them later on. Make a good selection of your 5 or 6 best pictures.

Photoshop
In photoshop you can process your images to improve the quality, e.g. by extra saturising the colors. You can also create multiple images from the same place and later combine these pictures. The result is a complete filled sky with fireworks.

Have a pleasant and a wonderful New Year 2010 with lots of beautiful photographic moments!

… And of course…. don’t forget to turn your flash off. You know why?

20090912-222341-dwergpop.jpg


Tips voor het fotograferen van vuurwerk

Oudjaarsavond komt alweer dichterbij. Een avond van sfeer, gezelligheid en lekker eten, maar natuurlijk ook van fotograferen en dan vooral het vuurwerk buiten. Heb je dit al eens geprobeerd? Ging het je goed af? Na het toepassen van onderstaande tips moet het lukken.

Sluitertijd
Als fotografen zijn we natuurlijk minder geïnteresseerd in al het knalwerk, maar vooral in het mooie siervuurwerk. Dit vuurwerk is zo licht in vergelijking tot de donkere omgeving dat het niets uitmaakt of je nu 5 of 30 seconden belicht. De tijdsduur dat het vuurwerk de sensor belicht is zeer kort. Bij een langere belichtingstijd neemt de kans toe dat je meer vuurwerk, meer lichstrepen, meer kleuren gaat vastleggen. Probeer daarom eens met een sluitertijd van 30 seconden te werken, of langer door middel van de bulb-stand. In deze stand blijft de sluiter zo lang open als je de knop ingedrukt houdt. Natuurlijk zet je je camera wel op een statief. Gebruik hierbij een draadontspanner of de zelfontspanner met 2 seconden voorloop. Dit voorkomt trillingsonscherpte.

Wil je extreem lange belichtingstijden gebruiken, maar wordt er met te lange tussenpozen afgestoken, dan kun je met een stuk zwart papier telkens voor het objectief voorkomen dat er ongewenste lichtinval op de sensor inwerkt. Denk bijvoorbeeld aan een continue lichtbron zoals een lantaarn. Laat je de sluiter namelijk heel lang open staan, dan blijft er alsmaar licht op je sensor komen, ook al lijkt dat heel weinig.

ISO
De ISO waarde houden we zo laag mogelijk, dus rond de 100. Hierdoor krijg je weinig ruis in je beeld en veel detail.

Diafragma
Het diafragma (de lensopening) mag redelijk dichtgeknepen worden tot F8 tot F16. Hoe groter de waarde hoe meer scherptediepte. De meeste objectieven zijn op hun best rond de F8 of F11.

Scherpstellen
Scherpstellen in het donker is lastig. Je kunt daarom beter handmatig scherpstellen of stel scherp op een voorwerp dat enigszins belicht wordt op de afstand waar je het vuurwerk wilt fotograferen. Zet vervolgens de scherpstelling op handmatig zodat je camera niet eindeloos blijft zoeken naar een scherpstelpunt.

Brandpuntsafstand
Voor welke brandpuntsfastand kies je? Door helemaal in te zoomen naar 150 of 200 mm kun je het vuurwerk dichtbij halen. Natuurlijk is het dan ook lastig om precies op de goede plek te mikken. Ik gebruik meestal een kortere brandpuntsafstand (24 tot 50 mm) en maak eventueel later de crop in photoshop.

Compositie
In het donker is het lastig om je camera goed te richten. Je ziet immers weinig. Het is vooral de kunst om van tevoren je camera goed te plaatsen, voor het vuurwerk afgaat. Probeer daarom nog redelijk vroeg, als het nog licht genoeg is, de locatie te bekijken.

Veel foto’s
Maak veel foto’s! Je kan het merendeel weggooien, maar die 5 goede foto’s, daar gaat het om.

Photoshop
In photoshop kun je achteraf een en ander verbeteren, bijvoorbeeld door de kleuren extra te saturiseren. Ook kun je meerdere opnamen maken vanaf dezelfde plek en later deze foto’s combineren. Hierdoor wordt de lucht helemaal gevuld.

Alvast een prettige jaarwisseling en een prachtig fotografisch 2010 gewenst!