Last week Andre asked me why his pictures in the snow are so grey. A good question for this new post today. Ok, I hope there will be more snow next week so you can bring it into practise…

Problem when shooting in the snow
When photographing the snow problems often occur in the exposure and the color temperature. The exposure problem is an underexposed picture with snow that looks grey. The problem with the colortemperature is a blue colorcast instead of bright white snow.

20091220-134321-sneeuwpret.jpg
picture taken with auto-exposure

20091220-134321-sneeuwpret-2.jpg
picture taken with exposure correction + 1.5

20091220-141533-sneeuwpret.jpg
picture taken with auto white balance (AWB)

20091220-141533-sneeuwpret-2.jpg
picture taken with color correction on location with custom white balance

Solution for a good exposure
The lighting conditions fools your lightmeter. Because too much light is reflected from the snow. You camera thinks everything around is about what we call 18% grey. This is roughly halfway between extremely white and extremely black. Now the sensor has to do it with 100% white. To compensate the large amount of light, the shutter speed or aperture (or both) adjust to reduce the amount of light on your sensor. The result is an underexposed photo, gray snow.

To compensate this you need to overexpose your photos. You can do this by giving an exposure compensation with 1 or 2 stops. First you have to measure the light (spot metering on the snow), after this put your camera in the manual mode and take over the aperture and shutterspeed you have just measured. Then increas the aperture or slower the shutterspeed with 1 or 2 stops. An example: F8 and T1/125, after compensation F8 and T1/60 (1 stop) or F8 and T1/30 (2 stops). Of course you can also change the Aperture with a fixed shutterspeed.

The reverse situation is also true. When you are photographing under dark conditions, the exposure meter is fooled again. The meter notes too much black and your camera wants to compensate this with a larger aperture or longer shutterspeed. The result is a picture that’s overexposed.

Solution for a good color temperature
With a blue sky and bright light it is important to set a proper color temperature. The automatic white balance often leads to undesirable (blue) colors. Some cameras have a winter or snowpreset. The results are very acceptable, although I never used this preset. I prefer to use a gray-card to correct the blue cast in my software afterwards. Or I fix it immediate on location with the “custom white balance function” on my camera. I take a picture of a bright piece of snow (not the shadow when the sun shines) and then adjust the color balance in the camera. The results are very good. I also shoot in RAW for lossless corrections afterwards on my PC/Mac.

Some more tips for photographing in the snow:
1. Try a slow shutterspeed with artificial light on the falling snow flakes
to caption the motion.
2. Use a flash to freeze the flakes.
3. Wait for good lighting condition, e.g. the sun is low on the horizon.
This accentuates the shapes and structures of the snow.
4. It is good to get other colors into a picture of snow; a blue sky, a pink coat, This prevents you for a very flat, monochrome, boring picture.
5. Beware of the cold: it’s a bad condition for your batteries. Put your
camera as much as possible under your coat.
6. Snow on your camera will melt and water can seep into your body or lense.
kitlenses and amateurbodies are usually bad sealed. You can protect your camera and
lense with a plastic bag and a small rubber band. Almost all professional
lenses are protected against water and dust.

Have some fun in the snow but don’t forget your camera…

Fotograferen in de sneeuw

Vorige week kreeg ik een mailtje van Andre met de vraag waarom zijn winterfoto’s steeds zo grauw worden. Een goede aanleiding om er een nieuwe post aan te wijden. Natuurlijk hoop ik dat er ook weer wat sneeuw gaat vallen, zodat we ook weer kunnen toepassen.

Probleem bij het fotograferen in de sneeuw
Bij het fotograferen in de sneeuw treden vaak problemen op in de belichting en de kleurtemperatuur. Het belichtingsprobleem is dat de foto onderbelicht is waardoor de sneeuw er grauw uitziet. Het probleem met de kleurtemperatuur is dat de sneeuw een blauwe tint krijgt in plaats van helderwitte kleur.


Achtergrond en oplossing voor een goede belichting

De lichtmeter schat de lichtsituatie vaak verkeerd in als er zoveel licht wordt weerkaatst via de sneeuw. De camera gaat bij het maken van een foto namelijk uit van een gemiddelde grijswaarde van 18%. Dit is het midden tussen extreem wit en extreem zwart. Nu in de sneeuw krijgt de lichtmeter 100% wit voor z’n kiezen. Hierdoor raakt de belichtingsmeter van slag, en wordt de sluitertijd of het diafragma zo aangepast dat er minder licht op de sensor komt. Het gevolg is een onderbelichte foto, oftewel grijze sneeuw.

Om dit te compenseren moet je de gaan overbelichten. Dit doe je door vooraf een belichtingscorrectie in te geven van ongeveer 1 a 2 stops. Dit kan je het beste doen door de lichtsituatie eerst te meten (spotmeting op de sneeuw), diafragma en sluitertijd over te nemen in de manuele instelling (M) en vervolgens het diafragma te vergroten of sluitertijd te verlengen. Voorbeeld: F8 en T1/125 wordt na compensatie F8 en T1/60 (1 stop) of F8 en T1/30 (2 stops).

De omgekeerde situatie gaat ook op. Op het moment dat onder donkere omstandigheden wordt gefotografeerd, raakt de belichtingsmeter van slag. De meter constateert extreem veel zwart en gaat dit compenseren door meer licht op de sensor te laten vallen door een groter diafragma of langere sluitertijd. Het gevolg is een foto die veel lichter is dan gewenst.


Achtergrond en oplossing voor een goede kleurtemperatuur

Met een blauwe lucht en fel licht is het van belang om de juiste kleurtemperatuur in te stellen. De automatische witbalans leidt vaak tot ongewenste (blauwe) kleuren. Met sommige camera’s is het mogelijk om als preset “winter” of “sneeuw” in te stellen. De resultaten zijn zeer acceptabel, hoewel ik hier nooit gebruik van maak. Voor een betere oplossing gebruik ik bij voorkeur een grijskaart en corrigeer ik de blauwzweem daarna in mijn softwareprogramma of ik doe het ter plekke via de “custom
whitebalancefunctie” die de meeste camera’s bezitten. Fotografeer een helder stuk sneeuw (niet de schaduw als de zon schijnt) en stel daarop de kleurbalans in. De resultaten zijn dan zeer goed. Bovendien fotografeer ik in RAW zodat er geen kwaliteitsverlies optreedt bij het aanbrengen van correcties op de PC.

Hier volgen nog wat meer tips voor het fotograferen in de sneeuw:
1. Probeer eens met lange sluitertijd en kunstlicht op de vallende sneeuw de
beweging van de vlokken vast te leggen.
2. Gebruik een flitser om de vlokken te bevriezen.
3. Ga fotograferen bij mooi licht, bijvoorbeeld wanneer de zon laag aan de
horizon staat. Hierdoor worden structuren en vormen in de sneeuw
geaccentueerd.
4. Plaats een voorwerp met een felle kleur in het beeld. Meestal zijn
namelijk sneeuwfoto’s erg vlak van kleur.
5. Pas op met de kou: batterijen kunnen hier niet goed tegen. Draag daarom
je camera zoveel mogelijk onder je jas.
6. Pas op voor sneeuw op je body of objectief. Vooral amateurbodies en
kitlensen zijn slecht beschermd tegen spatwater (en stof). In contact met
water (of stof) geven zij er snel de brui aan.

Veel plezier in de sneeuw en vergeet nooit je camera mee te nemen 🙂